Saturday, March 4, 2017

Lễ Tưởng Niệm và Tri Ân Chiến Sĩ Vô Danh Việt Nam Tự Do


1 comment:

  1. Rất mong có ai giải thích dùm: Tại sao ông Đại tướng TTM Cao Văn Viên lại ra lệnh cho độc nhất đơn vị NKT tan hàng ngày 28-4-1975??? Như vậy đơn vị NKT đã buông súng và có thời gian 48 tiếng để đào thoát...ĐÂY LÀ NỖI NHỤC HAY VINH???
    Ông Cao Văn Viên đã có công cứu sống đơn vị NKT nhưng ông ta có tội với QLVNCH và nhân dân miền Nam Việt Nam, ông CCV đào ngũ và bỏ chạy??? Nên nhớ ông Cao Văn Viên là ĐẠI TƯỚNG chứ không phải là loại tép riêu....
    Thời bình thì xe ngựa xênh xang, khi đất nước tan hoang thì bỏ trốn.
    LỊCH SỬ CẦN PHẢI NÓI LÊN SỰ THẬT

    ReplyDelete